עורך דין אמנון פיראן - ניהול תביעות ביטוח לאומי

רוצים להגן על מלוא זכויותיכם במסגרת ניהול הליכי תביעה אל מול המוסד לביטוח לאומי? זה הזמן להסתייע בשירותיו המשפטיים של עורך הדין אמנון פיראן- מומחה לניהול תביעות ביטוח לאומי. חוק הביטוח הלאומי וניהול תביעות ביטוח לאומי–מה חשוב לדעת? חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, הינו חוק סוציאלי המסדיר את פעולותיו של המוסד לביטוח לאומי ואופן הזכאות לקבלת קצבאות על ידיו. במסגרת החוק נקבעו תקנות מפורשות בכל הנוגע לתנאי הזכאות לקבלת גמלה (קצבה) בתחומים שונים, לרבות, דמי לידה, קצבת ילדים, תגמולים על פגיעה בעבודה/נכות ו/או מוות ממנה, תגמולים על פגיעה מתאונה, גמלת סיעוד, תגמולים על נכות שלא מעבודה, דמי אבטלה וכדומה. המוסד לביטוח לאומי מורכב ממספר מחלקות ענפיות שונות כגון: נפגעי עבודה, זקנה ושאירים, ביטוח סיעוד, ביטוח אמהות, נכות כללית וכדומה, ובכל אחת מהן תמצאו תנאי סף שונים בכל הנוגע למימוש זכויותיכם במסגרת הליכי הגשת תביעה לקבלת קצבאות. כמו כן, פועלות במוסד וועדות רפואיות שתפקידן לפסוק במחלוקות רפואיות בין הנפגע לבין הביטוח הלאומי ומחלקת שיקום מקצועי שתפקידה לסייע למבוטחים בהליכי השיקום השונים. טיפ בנושא נפגעי תאונות
  • תושב ישראל שנפגע בחו"ל זכאי לתשלום דמי תאונה מיום חזרתו ארצה, בכפוף להוראות החוק.
  • עליך לקבל טיפול רפואי תוך 72 שעות ממועד הפגיעה, אחרת אתה עלול לאבד את זכאותך לתשלום דמי תאונה.
  • עליך להגיש תביעה לתאונה אישית לביטוח הלאומי תוך 90 יום מיום התאונה.
  עו"ד אמנון פריאן - מומחה מתמחה בלניהול הליכי תביעות ביטוח לאומי משרד עורכי דין-אמנון פיראן, הינו משרד בוטיק המתמחה בין היתר בניהול תביעות ביטוח אל מול חברות הביטוח והמוסד לביטוח לאומי, ולרשותו של עורך הדין אמנון פיראן, רקורד עשייה  של יותר מ-10 שנות ניסיון בניהול תביעות ביטוח. שירותי המשרד מאפשרים לכל אחד ואחת מכם, ליהנות ממגוון רחב שירותים משפטיים אשר נועדו להגן על מלוא זכויותיכם במסגרת ניהול הליכי תביעה אל מול המוסד לביטוח לאומי, כאשר בין יתר השירותים המוצעים לכם בתחום זה תוכלו למצוא:
  • איסוף חומרים רפואיים לצורך הצלחת טענותיכם הרפואיות
  • סיוע משפטי בכל הנוגע לאופן הגשת טפסי תביעה וליווי הליכי התביעה
  • ייצוג משפטי אל מול הוועדות הרפואיות הפועלות מטעם המוסד לביטוח לאומי
  • הפנייה מקצועית לצורך קיומן של בדיקות רפואיות נוספות במידת הצורך בקבלת חוות דעת רפואית
  ועוד מגוון רחב של שירותים משפטיים המותאמים לגופו של מקרה בכל הנוגע למימוש זכויותיכם הרפואיות/ביטוחיות/שיקומיות אל מול המוסד לביטוח לאומי.