אמנון - עדיף

האם השינויים הצפויים בחוקי ביטוח סיעודי לילדים בעלי מוגבלויות נושאים בשורה אמיתית? – מאמר בגיליון מיוחד של עיתון "עדיף"

בטיוטת ההוראות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 20.3.2017, תוכנן להסיר את המגבלה הקיימת בביטוחים סיעודיים של קופות החולים, לפיה לא יינתן כיסוי סיעודי לילדים עד גיל 3. בסופו של דבר השינוי שתוכנן להיכנס לתוקף ב - 1.7.2017 לא בוצע ובמשרד האוצר ימשיכו לדון בנושא. יש להם סיבה טובה לכך. המאמר דן בתועלת המועטה ששינוי המתוכנן יביא לאוכלוסייה שכה זקוקה לכיסוי סיעודי אמיתי. המאמר המלא