103jpg

ביטוח אובדן כושר עבודה

חליתם או נפצעתם? מצבכם התפקודי ירוד עד כדי חוסר יכולת לשוב לעבודתכם? אינכם מסוגלים להמשיך לעסוק בעבודתכם הנוכחית או בעיסוק שבו עסקתם עד עתה?

זה הזמן להגן על מלוא הזכויות העומדות לרשותכם באמצעות השירותים המשפטיים המוצעים לכם במשרד עורכי הדין אמנון פיראן.
עורך דין אמנון פיראן - מתמחה בניהול תביעות אובדן כושר עבודה

אנחנו במשרד עורכי דין אמנון פיראן, העוסק ומתמחה בניהול תביעות משפטיות בתחום הביטוח, מעמידים לרשות כל אחד ואחת מלקוחותינו הפרטיים, מגוון רחב של שירותים משפטיים המבוססים על אסטרטגיה משפטית מנצחת וניסיון מעשי בתחום הביטוח.

השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו במסגרת ניהול תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה, מיועדים לכל אותם מקרים בהם חברות הביטוח דוחות את בקשת המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח מתוקף פוליסה שרכש, או לחילופין, לכל אותם מקרים בהם פורצת מחלוקת בין חברת הביטוח למבוטח בכל הנוגע לגובה הפיצוי שהחברה מוכנה לשלם לו.

השירות המשפטי-מקצועי שלנו לניהול תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה, מבוסס בין היתר על:

  • היכרות מעמיקה עם ההיבטים החוקתיים בכל הנוגע לפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה
  • היכרות רבת שנים עם ההיבטים הביטוחיים הנלווים לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה
  • למידה מעמיקה של המקרה הביטוחי בגינו מתקיים ההליך התביעתי אל מול חברת הביטוח
  • חוות דעת רפואית הניתנת על ידי מומחה רפואי הפועל מטעם ועבור התובע
חשוב לנו שתדעו:

בהתאם לחוק חוזה הביטוח המונהג בישראל מאז שנת 1981 והוראות המפקח על הביטוח נקבע כי: על חברת הביטוח לשלם למבוטח כל סכום שאינו שנוי במחלוקת ללא צורך להמתין לסיום בירור כל המחלוקות. יחד עם זאת, הדיונים המשפטיים הנערכים במסגרת תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה עוסקות בשני נושאים מרכזיים, הראשון: מצבו הרפואי של המבוטח, והשני: יכולת המבוטח להמשיך בעבודתו או בעיסוקו (טרם קרות האירוע או המחלה) והכל בהתאם להגדרות הפוליסה שיכולות להיות שונות בין חברה לחברה ואף באותה חברה.

כפועל יוצא מכך, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מכם המתמודד עם אובדן כושר עבודה להיוועץ בנו עוד היום בנוגע להגנה מלאה על מלוא זכויותיו הביטוחיות.

 
לפגישת ייעוץ אישי עם עורך דין אמנון פיראן חייגו עכשיו: 054-4534903