שולחן עם עיתון

האם השינויים המתוכננים בביטוח סיעודי בקופות החולים נושאים בשורה אמיתית עבור ילדים בעלי מוגבלויות?

השינוי הנוגע לילדים בעלי מוגבלויות היה אמור להיכנס לתוקף ב- 1.7.2017, בסופו של דבר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אמרה בוועדת העבודה והרווחה שהתקיימה בכנסת ביום 3.7.17 ש...
קרא עוד