מאמר - ביטוח ופיננסים

העלאת גיל הפרישה משאירה עובדים ללא ביטוח, מאמר מתוך גיליון אוגוסט, עיתון לשכת סוכני הביטוח

סוכן/ת ביטוח
אם חשבת שהעדר אישור מכירה לתכניות ביטוח לאבדן כושר עבודה הוא כשל השוק היחידי, המחייב את סוכני הביטוח במכירה כפולה, טעות בידך! 
 
המאמר המצורף דן בלקונה נוספת בשוק הביטוחהחושפת את סוכני הביטוח לתביעות משפטיות שעשויות להגיע למאות אלפי שקלים
 
המאמר מנחה איך להימנע ממצב זהלמאמר המלא לחץ כאן : עובדים ללא ביטוח אבדן כושר עבודה-מאמר